Údaje

Základné údaje o Mestskej knižnici v Kežmarku

Stav k 31. 12. 2016

 

knižničný fond 44 401 knižničných jednotiek
periodiká 28 titulov
počet používateľov 3 576
percento z počtu obyvateľov mesta    22 %
návštevnosť 25 992 návštev
výpožičky 90 828 dokumentov
kultúrno-vzdelávacia činnosť 86 podujatí

Viac...