Prehľad podaných projektov

 

V roku 2022 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené dva projekty v celkovej výške 6500 €:

1. "Účelný dizajn interiéru dokáže knižnicu povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie používateľov"

2. "Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta"

 

V roku 2021 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené dva projekty v celkovej výške 5000 €:

1. "Pekná knižnica je tým pravým miestom pre krásne príbehy",

2. "Kniha je záchranné koleso samoty".

 

V roku 2020 bol z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporený projekt  "Z knihy múdry, bez knihy nemý" v celkovej výške 5000 €. 

 

V roku 2019 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia z dvoch podaných projektov podporené obidva v celkovej výške 7500 €:

1. Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku,

2. Budúcnosť knižníc spočíva v tom, že sa musia stať miestom, ktoré bude ľudí lákať.

 

V roku 2018 bol z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia z piatich podaných projektov podporený jeden vo výške 2500 € na doplnenie a aktualizáciu knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku.

 

V roku 2017 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia z piatich podaných projektov podporené 4 v  celkovej výške 7 500 €:

1. Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku,

2. Skvalitnenie ochrany a uloženia dokumentov KF v MK,

3. Zlepšenie technického vybavenia knižnice,

4. Vybavenie účelovej miestnosti na realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí v MK.

 

V roku 2016 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia z piatich podaných projektov podporené 4 v  celkovej výške 12 800 €:

1. Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku,

2. Skvalitnenie ochrany a uloženia dokumentov KF v MK,

3. Zriadenie detského kútika na oddelení pre deti a mládež v MK,

4. Modernizácia čitárne špeciálnymi účelovými skrinkami na uloženie periodík v MK.

 

Viac...