Cenník

 

Ročný členský poplatok
Deti a mládež do 15 rokov 1,00 €
Študenti SŠ, VŠ do 25 rokov 3,00 €
Dôchodcovia, ZŤP 2,00 €
Ostatní používatelia 4,00 €
Neregistrovaní používatelia 0,50 € / 1 deň

 

Manipulačné poplatky a krytie nákladov za špeciálne služby
Rezervácia dokumentov 0,10 €
Tlač čiernobiela strana A4 0,10 €
Strata čitateľského preukazu 0,40 € / 2,00 €
Medziknižničná výpožičná služba 2,00 € 1 zväzok
   
   

 

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty
Periodiká 0,10 € 1 ks / 1 týždeň
Knižničné jednotky:
1. upomienka (bez písomného upozornenia) 0,50 €
2. upomienka 1,00 €
3. upomienka 2,00 €
4. upomienka 4,00 €
5. upomienka (so zákazom služieb)     6,00 €

Viac...