Služby

Služby

základné

  • výpožičné služby absenčné
  • výpožičné služby prezenčné
  • konzultačné služby
  • poskytovanie ústnych dokumentografických informácií
  • poskytovanie ústnych faktografických informácií

špeciálne

  • medziknižničná výpožičná služba
  • medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
  • rezervovanie dokumentov

ďalšie

Celoročne MsK pripravuje kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia (podľa záujmu pedagógov), medzi ktoré patria:

-          hodiny informačnej prípravy pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ

-          besedy o knihách

-          besedy s autormi kníh

-          tematické besedy

-          zážitkové čítanie

-          súťaže a literárne kvízy

-          výstavky k výročiam spisovateľov.

Viac...