Úvod

 

 

Aktuálne podujatia       

Výstava obrazov akademickej maliarky a výtvarníčky Mgr. Janky Peštovej

Výstava venovaná životu a dielu osobnosti profesora Alfréda Grosza

25.10.2023 o 9.30 Ježko Jožko nechce jesť - pre predškolákov MŠ Možiarska

8.11.2023 o 9.30 Karneval v ZOO - pre žiakov DDS

14.11.2023 o 8.45 a 9.45 Ježko Jožko nechce jesť - pre žiakov 2. a 4. roč. ZŠ Rakúsy

 

    Ponuka podujatí pre školy v školskom

                      roku 2023/2024 

 , Podujatia pre MŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre predškolákov)

Ježko Jožko nechce jesť (pre predškolákov)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre predškolákov)

Na krídlach príbehov (pre predškolákov)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre predškolákov)

Ja a pánko Hnev (pre 5 - 7 ročné deti)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 5 - 7 ročné deti)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 5 - 7 ročné deti)

Čarovné slovíčka, etiketa slušného správania  (pre 5 - 7 ročné deti)

Súrodenci spolupracujú (pre 5 - 7 ročné deti)

Športujú deti aj zvieratká (pre 5 - 7 ročné deti)

Superleňoch. V každom z nás sa skrýva hrdina. (pre 4 - 7 ročné deti)

Karneval v ZOO (pre 4 - 7 ročné deti)

O osamelom mackovi (pre 4 - 6 ročné deti)

Krtko a Vianoce (pre 4-6 ročné deti)

Podujatia pre ZŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre každý ročník)

Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka za čitateľov do knižnice

Magdaléna a psík z knižnice (pre 1. ročník)

Súrodenci spolupracujú (pre 1. ročník)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre 1. - 2. ročník)

Ježko Jožko nechce jesť (pre 1. - 2. ročník)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre 1. - 2. ročník)

Ja a pánko Hnev (pre 1. - 2. ročník)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 1. - 2. ročník)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 1. - 2. ročník)

Na krídlach príbehov (pre 1. - 2. ročník)

Zberný dvor (pre 1. - 3. ročník)

Nezvyčajné povolania (pre 1. - 4. ročník)

Johannes Jensen má pocit, že je iný (pre 2. - 3. ročník)

Soľ nad zlato (pre 2. - 4. ročník)

Záhada knižnice na konci ulice (pre 3. - 4. ročník)

O Bezvláske (pre 3. - 4. ročník)

Anton a Jonatán. Buďme opatrní! (pre 3. - 4. ročník)

Hávedník (pre 3. - 4. ročník)

Králiček Kornel píše príbeh (pre 3. - 4. ročník)

Zachráňme našu planétu (pre 4. - 5. ročník)

Od hieroglyfov ku kódom (pre 5. – 8. ročník) 

Potulky Spišom (pre 6. - 8. ročník)

Mytologické zvery včera a dnes (pre 7. - 9. ročník)

Podujatia pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre SŠ:

Knižnično-informačná príprava

Listovanie v knihe Kežmarok - história a tradície - vydanej pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv

"Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - odporúčajúca bibliografia s textovými a obrazovo-zvukovými ukážkami

Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej - prezentácia a zážitkové čítanie

 

Všetky podujatia je potrebné dohodnúť si dopredu a to osobne, emailom (kniznicakk@gmail.com, kniznica@kezmarok.sk), alebo na   t. č.: 0524522545, 0940 604119

 

   Oznam

 

V Mestskej knižnici v Kežmarku rozbieha svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. 

Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa uskutoční ... v priestoroch knižnice.

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle  spolu s nami, je vítaný. 

PhDr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová      

   „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

     

Čarovná skrinka

                                                  Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ 

      Otázky na mesiac SEPTEMBER

Kategória A  (1. – 4. ročník )                                                                                 

1. Muzikant a moderátor Zbyňo Džadoň je autorom knihy:

   a) Lara a obloha

  b) Lara a nebo

  c) Lara a hviezdy

2. Doplň citát: "Čím viac čítate, tým viac sa ..."

  a) naučíte

  b) dozviete

  c) zabavíte

3. So záhadnou učiteľkou Doktorkou Dokturkou sa stretávame v knihe:  

  a) Labky chránia zvieratká

  b) Rok na hrade

  c) Megamonštrum

 

  Kategória B  (5. – 9. ročník )  

1. Uveď meno ukrajinskej autorky píšucej fantasy knihy pre mládež.

   Pomôcka: iniciály NŠ

2. Doplň citát od C. R. Zafóna:

  "Knihy sú ako zrkadlá. Vidíte v nich len to, čo ..."

3. Vyrieš prešmyčku (názov knihy):

   LÝAM CIPRN

         

V roku 2022 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené dva projekty v celkovej výške 6500 €:

1. "Účelný dizajn interiéru dokáže knižnicu povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie používateľov"

2. "Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta"