Úvod

 

                          

Úprava výpožičných hodín počas letných prázdnin!!!

pondelok a štvrtok: 9.00 - 12.00, 12.45 - 17.00 hod.

 

                                                      


 

 

 Aktuálne podujatia       

 

Výstava obrazov výtvarníčky, šperkárky a výtvarnej pedagogičky Mgr. Milady Kotorovej

Výstava obrazov akademickej maliarky a výtvarníčky Mgr. Janky Peštovej

3.8.2022 o 10.00 Zachráňme našu planétu

10.8.2022 o 10.00 Zberný dvor

17.8.2022 o 10.00 Králiček Kornel píše príbeh

24.8.2022 o 10.00 Športujú deti aj zvieratká

 

    Ponuka podujatí pre školy v školskom

                      roku 2021/2022 

 , Podujatia pre MŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre predškolákov)

Ježko Jožko nechce jesť (pre predškolákov)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre predškolákov)

Ja a pánko Hnev (pre 5 - 7 ročné deti)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 5 - 7 ročné deti)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 5 - 7 ročné deti)

Čarovné slovíčka, etiketa slušného správania  (pre 5 - 7 ročné deti)

O osamelom mackovi (pre 4 - 6 ročné deti)

Krtko a Vianoce (pre 4-6 ročné deti)

Podujatia pre ZŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre každý ročník)

Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka za čitateľov do knižnice

Magdaléna a psík z knižnice (pre 1. ročník)

Ježko Jožko nechce jesť (pre 1. - 2. ročník)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre 1. - 2. ročník)

Ja a pánko Hnev (pre 1. - 2. ročník)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 1. - 2. ročník)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 1. - 2. ročník)

Johannes Jensen má pocit, že je iný (pre 2. - 3. ročník)

Soľ nad zlato (pre 2. - 4. ročník)

Hávedník (pre 3. - 4. ročník)

Od hieroglyfov ku kódom (pre 5. – 8. ročník) 

Potulky Spišom (pre 6. - 8. ročník)

Mytologické zvery včera a dnes (pre 7. - 9. ročník)

Podujatia pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre SŠ:

Knižnično-informačná príprava

Listovanie v knihe Kežmarok - história a tradície - vydanej pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv

"Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - odporúčajúca bibliografia s textovými a obrazovo-zvukovými ukážkami

Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej - prezentácia a zážitkové čítanie

 

Všetky podujatia je potrebné dohodnúť si dopredu a to osobne, emailom (kniznicakk@gmail.com), alebo na   t. č.: 0524522545, 0940 604119

 

   Oznam

 

V Mestskej knižnici v Kežmarku rozbieha svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. 

Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa uskutoční ... v priestoroch knižnice.

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle  spolu s nami, je vítaný. 

PhDr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová      

   „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

     

Čarovná skrinka

                                                  Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ 

      Otázky na mesiac JÚN

Kategória A  (1. – 4. ročník )                                                                                 

1. Doplň názov knižnej novinky: Záhada ... na konci ulice           

   a) stanice

  b) nemocnice

  c) knižnice                 

2. Uhádni hádanku (zvieratko):                           

   Nosí hlavu na stožiari,

   koruna jej na nej žiari.

3. V nedeľu 19. júna si pripomenieme Deň ...

  a) matiek

  b) otcov

  c) starých rodičov

 Kategória B  (5. – 9. ročník )  

1. Obľúbený knižný darebák Bill Sikes vystupuje v knihe:

   a) Harry Potter

   b) Oliver Twist

   c) Hobbit

2. Uhádni hádanku:

   Na rozdiel od človeka,

  zvnútra sa vyoblieka.

3. Storočnicu narodenia ktorej známej slovenskej spisovateľky sme si pripomenuli začiatkom júna?

 

     

V roku 2021 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené dva projekty v celkovej výške 5000 €:

1. "Pekná knižnica je tým pravým miestom pre krásne príbehy"

2. "Kniha je záchranné koleso samoty"