Úvod

 

Aktuálne podujatia       

Výstava obrazov akademickej maliarky a výtvarníčky Mgr. Janky Peštovej

23.4.2024 o 10.00 hod. Johannes Jensen má pocit, že je iný - pre žiakov ŠZŠ Rakúsy

24.4.2024 o 9.00 hod. Soľ nad zlato - pre žiakov 4. roč. ZŠ Rakúsy

24.4.2024 o 10.00 hod. Rozvoj literárnej tvorivosti detí - workshop s lektorkou pre dospelých

25.4.2024 o 9.00 a 10.00 hod. Slávnostný zápis - pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. Fischera

25.4.2024 o 14.00 hod Slávnostný zápis - pre žiakov ŠKD ZŠ Vlková

26.4.2024 o 9.00 a 10.00 hod. Slávnostný zápis - pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. Fischera

15.5.2024 o 10.30 hod. Ja a pánko Hnev - pre žiakov MŠ Cintorínska

19.6.2024 o 10.30 hod. Karneval v ZOO - pre žiakov MŠ Cintorínska

 

    Ponuka podujatí pre školy v školskom

                      roku 2023/2024 

 , Podujatia pre MŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre predškolákov)

Ježko Jožko nechce jesť (pre predškolákov)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre predškolákov)

Na krídlach príbehov (pre predškolákov)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre predškolákov)

Ja a pánko Hnev (pre 5 - 7 ročné deti)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 5 - 7 ročné deti)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 5 - 7 ročné deti)

Čarovné slovíčka, etiketa slušného správania  (pre 5 - 7 ročné deti)

Súrodenci spolupracujú (pre 5 - 7 ročné deti)

Športujú deti aj zvieratká (pre 5 - 7 ročné deti)

Superleňoch. V každom z nás sa skrýva hrdina. (pre 4 - 7 ročné deti)

Karneval v ZOO (pre 4 - 7 ročné deti)

O osamelom mackovi (pre 4 - 6 ročné deti)

Krtko a Vianoce (pre 4-6 ročné deti)

Podujatia pre ZŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre každý ročník)

Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka za čitateľov do knižnice

Magdaléna a psík z knižnice (pre 1. ročník)

Súrodenci spolupracujú (pre 1. ročník)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre 1. - 2. ročník)

Ježko Jožko nechce jesť (pre 1. - 2. ročník)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre 1. - 2. ročník)

Ja a pánko Hnev (pre 1. - 2. ročník)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 1. - 2. ročník)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 1. - 2. ročník)

Na krídlach príbehov (pre 1. - 2. ročník)

Zberný dvor (pre 1. - 3. ročník)

Nezvyčajné povolania (pre 1. - 4. ročník)

Johannes Jensen má pocit, že je iný (pre 2. - 3. ročník)

Soľ nad zlato (pre 2. - 4. ročník)

Záhada knižnice na konci ulice (pre 3. - 4. ročník)

O Bezvláske (pre 3. - 4. ročník)

Anton a Jonatán. Buďme opatrní! (pre 3. - 4. ročník)

Hávedník (pre 3. - 4. ročník)

Králiček Kornel píše príbeh (pre 3. - 4. ročník)

Zachráňme našu planétu (pre 4. - 5. ročník)

Od hieroglyfov ku kódom (pre 5. – 8. ročník) 

Potulky Spišom (pre 6. - 8. ročník)

Mytologické zvery včera a dnes (pre 7. - 9. ročník)

Podujatia pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre SŠ:

Knižnično-informačná príprava

Listovanie v knihe Kežmarok - história a tradície - vydanej pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv

"Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - odporúčajúca bibliografia s textovými a obrazovo-zvukovými ukážkami

Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej - prezentácia a zážitkové čítanie

 

Všetky podujatia je potrebné dohodnúť si dopredu a to osobne, emailom (kniznicakk@gmail.com, kniznica@kezmarok.sk), alebo na   t. č.: 0524522545, 0940 604119

 

   Oznam

 

V Mestskej knižnici v Kežmarku rozbieha svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. 

Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa uskutoční ... v priestoroch knižnice.

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle  spolu s nami, je vítaný. 

PhDr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová      

   „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

     

Čarovná skrinka

                                                  Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ 

      Otázky na mesiac APRÍL

Kategória A  (1. – 4. ročník )                                                                                 

1. Doplň pranostiku: Apríl zimný, daždivý, ...

   a) úrodu nám zavšiví.

   b) úroda nás navštívi.

   c) úrodu nám zosivie.

2. Ako sa volá rodina, ktorá nás na obrazovkách RTVS učí slušnému správaniu?

   a) Miazgovci

   b) Simpsonovci

   c) Chochmesovci

3. Uhádni prešmyčku - názov knižnej novinky:

     "SEPBORO"

   Kategória B  (5. – 9. ročník )  

1. Doplň pranostiku: Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, ...

   a) budú dobrie lekváre.

   b) všade budú lietať komáre.

   c) keď nie, budú jablká primále.

2. Akej národnosti bol Tomek z knihy "Tomek v krajine kengúr"?

   a) Austrálčan

   b) Angličan

   c) Poliak

3. Uhádni prešmyčku - meno + priezvisko autora dobrodružných románov:

    "JELERVESNU"

  

         

V roku 2023 bol z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporený projekt "Knižnica - nádej pre budúcnosť človeka" v celkovej výške 4000 €.