Úvod

 

Aktuálne podujatia       

Výstava obrazov výtvarníčky, šperkárky a výtvarnej pedagogičky Mgr. Milady Kotorovej

Výstava obrazov akademickej maliarky a výtvarníčky Mgr. Janky Peštovej

15.2.2023 o 14.30 Záhada tajného písma

21.2.2023 o 14.00 Vansovej Lomnička

21.2.2023 o 14.30 Tvorivé písanie

28.2.2023 o 8.45 Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

1.3.2023 o 9.00 Dodo v krajine permoníkov - pre 3. ročník ZŠ

15.3.2023 o 9.00 Zachráňme našu planétu - pre V. a IX. ročník ZŠ Rakúsy

16.3.2023 o 9.00 Soľ nad zlato - pre V. a VI. ročník ZŠ Rakúsy

17.3.2023 o 9.00 Zachráňme našu planétu - pre III. a IV. ročník ZŠ Rakúsy

20.3.2023 o 9.00 Králiček Kornel píše príbeh - pre IV. ročník ZŠ Rakúsy

21.3.2023 o 14.30 Tvorivé písanie

23.3.2023 o 9.00 Zachráňme našu planétu - preIV. ročník ZŠ Rakúsy

24.3.2023 o 9.00 Králiček Kornel píše príbeh - pre III. ročník ZŠ Rakúsy

29.3.2023 o 9.00 Recitátorik - okresné kolo

31.3.2023 o 18.00 Noc s Andersenom

5.4.2023 o 8.45 Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

13.4.2023 o 9.00 Zachráňme našu planétu - pre V. a VI. ročník ZŠ Rakúsy

 

    Ponuka podujatí pre školy v školskom

                      roku 2022/2023 

 , Podujatia pre MŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre predškolákov)

Ježko Jožko nechce jesť (pre predškolákov)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre predškolákov)

Na krídlach príbehov (pre predškolákov)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre predškolákov)

Ja a pánko Hnev (pre 5 - 7 ročné deti)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 5 - 7 ročné deti)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 5 - 7 ročné deti)

Čarovné slovíčka, etiketa slušného správania  (pre 5 - 7 ročné deti)

Súrodenci spolupracujú (pre 5 - 7 ročné deti)

Športujú deti aj zvieratká (pre 5 - 7 ročné deti)

O osamelom mackovi (pre 4 - 6 ročné deti)

Krtko a Vianoce (pre 4-6 ročné deti)

Podujatia pre ZŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre každý ročník)

Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka za čitateľov do knižnice

Magdaléna a psík z knižnice (pre 1. ročník)

Súrodenci spolupracujú (pre 1. ročník)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre 1. - 2. ročník)

Ježko Jožko nechce jesť (pre 1. - 2. ročník)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre 1. - 2. ročník)

Ja a pánko Hnev (pre 1. - 2. ročník)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 1. - 2. ročník)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 1. - 2. ročník)

Na krídlach príbehov (pre 1. - 2. ročník)

Zberný dvor (pre 1. - 3. ročník)

Johannes Jensen má pocit, že je iný (pre 2. - 3. ročník)

Soľ nad zlato (pre 2. - 4. ročník)

Hávedník (pre 3. - 4. ročník)

Králiček Kornel píše príbeh (pre 3. - 4. ročník)

Zachráňme našu planétu (pre 4. - 5. ročník)

Od hieroglyfov ku kódom (pre 5. – 8. ročník) 

Potulky Spišom (pre 6. - 8. ročník)

Mytologické zvery včera a dnes (pre 7. - 9. ročník)

Podujatia pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre SŠ:

Knižnično-informačná príprava

Listovanie v knihe Kežmarok - história a tradície - vydanej pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv

"Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - odporúčajúca bibliografia s textovými a obrazovo-zvukovými ukážkami

Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej - prezentácia a zážitkové čítanie

 

Všetky podujatia je potrebné dohodnúť si dopredu a to osobne, emailom (kniznicakk@gmail.com, kniznica@kezmarok.sk), alebo na   t. č.: 0524522545, 0940 604119

 

   Oznam

 

V Mestskej knižnici v Kežmarku rozbieha svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. 

Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa uskutoční ... v priestoroch knižnice.

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle  spolu s nami, je vítaný. 

PhDr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová      

   „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

     

Čarovná skrinka

                                                  Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ 

      Otázky na mesiac Január

Kategória A  (1. – 4. ročník )                                                                                 

1. Doplň názov knižnej novinky: Dievča, ktoré chcelo zachrániť ...

   a) svet

  b) knihy

  c) svoju rodinu   

2. Uhádni slovnú prešmyčku: "vamrk"

3. S Magdalénkou sa stretávame v knihe:

  a) ... a Janka

  b) ... dlhá pančucha

  c) ... a psík z knižnice

  Kategória B  (5. – 9. ročník )  

1. Doplň názov knižnej novinky: Kriedou alebo ...

   a) mečom

   b) perom

   c) nožom

2. Uhádni pranostiku: "Dážď, keď nesie január, neteší sa ...

   a) lekár

   b) pekár

   c) hospodár

3. S chlapcom Percym, ktorému sa dejú čudné veci, sa stretávame v knihách od spisovateľa ...

   

     

V roku 2022 boli z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporené dva projekty v celkovej výške 6500 €:

1. "Účelný dizajn interiéru dokáže knižnicu povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie používateľov"

2. "Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta"