Úvod

 

Aktuálne podujatia       

Výstava obrazov akademickej maliarky a výtvarníčky Mgr. Janky Peštovej

4.3.2024 o 9.00 a 10.00 hod. Anton a Jonatán. Buďme opatrní! - pre žiakov 3. roč. ZŠ sv. Kríža

4.3.2024 o 9.45 hod. Ježko Jožko nechce jesť - pre žiakov MŠ Nižná brána

5.3.2024 o 9.00 hod. Anton a Jonatán. Buďme opatrní! - pre žiakov 3. roč. ZŠ sv. Kríža

5.3.2024 o 10.00 hod. Grip. Had, ktorý chcel mať nohy - pre žiakov DDS

5.3.2024 o 14.00 hod. Vansovej Lomnička

6.3.2024 o 9.00 hod. Johannes Jensen má pocit, že je iný - pre žiakov 3. roč. ZŠ Rakúsy

6.3.2024 o 14.00 hod. Ja a pánko hnev - pre žiakov ŠKD ZŠ Grundschule

7.3.2024 o 9.00 a 10.00 hod. O Bezvláske - pre žiakov 4. roč. ZŠ Grundschule

7.3.2024 o 9.30 hod. Knižnično-informačná príprava - pre predškolákov MŠ K. Kuzmányho

8.3.2024 o 8.30 hod. Hviezdoslavov Kubín

11.3.2024 o 9.00, 10.00 a 11.00 hod. Magdaléna a psík z knižnice - pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. Fischera

12.3.2024 o 9.00, 10.00 a 11.00 hod. Dominik a jeho zlozvyky - pre žiakov 2. roč. ZŠ Dr. Fischera

13.3.2024 o 9.30 hod. Slávnostný zápis - pre žiakov 1. roč. ZŠ Nižná brána

13.3.2024 o 10.00 hod. Magdaléna a psík z knižnice - pre žiakov 1. roč. ZŠ Dr. Fischera

14.3.2024 o 10.00 hod. O Bezvláske - pre žiakov 3. a 4. roč. ZŠ Veľká Lomnica

15.3.2024 o 9.30 hod. Johannes Jensen má pocit, že je iný - pre žiakov 4. roč. ZŠ Huncovce

15.2.2024 o 11.00 hod. Potulky Spišom - pre žiakov 7. roč. ZŠ Veľká Lomnica

18.3.2024 o 9.00, 10.00 a 11.00 hod. O Bezvláske - pre žiakov 3. roč. ZŠ Dr. Fischera

19.3.2024 o 9.00, 10.00 a 11.00 hod. Anton a Jonatán - pre žiakov 4. roč. ZŠ Dr. Fischera

20.3.2024 o 9.00 hod. Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku - pre žiakov 2. roč. ZŠ Rakúsy

20.3.2024 o 10.30 hod. Na krídlach príbehov - pre žiakov MŠ Cintorínska

21.3.2024 o 9.00 hod. Ja a pánko Hnev - pre žiakov MŠ K. Kuzmányho

22.3.2024 Noc s Andersenom

25.3.2024 o 9.00 hod. Ja a pánko Hnev - pre žiakov MŠ Vlková

4.4.2024 o 9.30 hod. Dominik a jeho zlozvyky - pre predškolákov MŠ Nižná brána

5.4.2024 o 9.00 hod. "Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - pre žiakov 8. roč. ZŠ Veľká Lomnica

17.4.2024 o 10.30 hod. Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku - pre žiakov MŠ Cintorínska

15.5.2024 o 10.30 hod. Ja a pánko Hnev - pre žiakov MŠ Cintorínska

19.6.2024 o 10.30 hod. Karneval v ZOO - pre žiakov MŠ Cintorínska

 

    Ponuka podujatí pre školy v školskom

                      roku 2023/2024 

 , Podujatia pre MŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre predškolákov)

Ježko Jožko nechce jesť (pre predškolákov)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre predškolákov)

Na krídlach príbehov (pre predškolákov)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre predškolákov)

Ja a pánko Hnev (pre 5 - 7 ročné deti)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 5 - 7 ročné deti)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 5 - 7 ročné deti)

Čarovné slovíčka, etiketa slušného správania  (pre 5 - 7 ročné deti)

Súrodenci spolupracujú (pre 5 - 7 ročné deti)

Športujú deti aj zvieratká (pre 5 - 7 ročné deti)

Superleňoch. V každom z nás sa skrýva hrdina. (pre 4 - 7 ročné deti)

Karneval v ZOO (pre 4 - 7 ročné deti)

O osamelom mackovi (pre 4 - 6 ročné deti)

Krtko a Vianoce (pre 4-6 ročné deti)

Podujatia pre ZŠ:

Knižnično-informačná príprava (pre každý ročník)

Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka za čitateľov do knižnice

Magdaléna a psík z knižnice (pre 1. ročník)

Súrodenci spolupracujú (pre 1. ročník)

Príbeh o dvoch jašteričkách a slnku (pre 1. - 2. ročník)

Ježko Jožko nechce jesť (pre 1. - 2. ročník)

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy (pre 1. - 2. ročník)

Ja a pánko Hnev (pre 1. - 2. ročník)

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (pre 1. - 2. ročník)

Dominik a jeho zlozvyky (pre 1. - 2. ročník)

Na krídlach príbehov (pre 1. - 2. ročník)

Zberný dvor (pre 1. - 3. ročník)

Nezvyčajné povolania (pre 1. - 4. ročník)

Johannes Jensen má pocit, že je iný (pre 2. - 3. ročník)

Soľ nad zlato (pre 2. - 4. ročník)

Záhada knižnice na konci ulice (pre 3. - 4. ročník)

O Bezvláske (pre 3. - 4. ročník)

Anton a Jonatán. Buďme opatrní! (pre 3. - 4. ročník)

Hávedník (pre 3. - 4. ročník)

Králiček Kornel píše príbeh (pre 3. - 4. ročník)

Zachráňme našu planétu (pre 4. - 5. ročník)

Od hieroglyfov ku kódom (pre 5. – 8. ročník) 

Potulky Spišom (pre 6. - 8. ročník)

Mytologické zvery včera a dnes (pre 7. - 9. ročník)

Podujatia pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre SŠ:

Knižnično-informačná príprava

Listovanie v knihe Kežmarok - história a tradície - vydanej pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv

"Radšej knihu, ako drogy, si zober!" - odporúčajúca bibliografia s textovými a obrazovo-zvukovými ukážkami

Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej - prezentácia a zážitkové čítanie

 

Všetky podujatia je potrebné dohodnúť si dopredu a to osobne, emailom (kniznicakk@gmail.com, kniznica@kezmarok.sk), alebo na   t. č.: 0524522545, 0940 604119

 

   Oznam

 

V Mestskej knižnici v Kežmarku rozbieha svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej. 

Ďalšie stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania sa uskutoční ... v priestoroch knižnice.

Každý, kto má chuť tvorivo čítať, písať a tráviť voľné chvíle  spolu s nami, je vítaný. 

PhDr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová      

   „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

     

Čarovná skrinka

                                                  Vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ 

      Otázky na mesiac Február

Kategória A  (1. – 4. ročník )                                                                                 

1. Ako sa volá tiger v diele Kniha Džunglí?

   a) Bagíra

  b) Šer Chán

  c) Tabáki

2. Čo, alebo kto je permoník?

  a) škriatok žijúci v baniach

  b) druh draka

  c) zastaraný názov pre perník

3. Vysvetli význam porekadla: Vyhrávajú mu v bruchu muzikanti.

   Kategória B  (5. – 9. ročník )  

1. Doplň slovenské príslovie: Šuster, drž sa ...

   a) svojho kopyta

   b) svojho kladiva

   c) svojej práce

2. Doplň názov knihy od autora Brandona Sandersona: Alcatraz verzus ...

   a) diabolskí zubári

   b) diabolskí lekári

   c) diabolskí knihovníci

3. Vysvetli význam porekadla: My o koze, on o voze.

  

         

V roku 2023 bol z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia podporený projekt "Knižnica - nádej pre budúcnosť človeka" v celkovej výške 4000 €.