Kontakt

Mestská knižnica Kežmarok
Hlavné námestie č. 64
060 01 Kežmarok

Telefón: 052/4522545
E-mail:  kniznicakk@gmail.com, kniznica@kezmarok.sk

Zodpovedná za úsek knižnice oddelenia kultúry, komunikácie a propagácie MsÚ PhDr. Jana Schönová 0940 604 119.

 

Viac...